RADA PROGRAMOWA

 • Dr hab. Jarosław Gołębiewski – Dziekan WNE SGGW, Przewodniczący Rady
 • Prof. dr hab. dr h.c. multi. Mieczysław Adamowicz – SGGW
 • Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski – UE Poznań, Sekretarz Naukowy KNE PAN
 • Prof. dr hab. Maria Halamska – IRWiR PAN
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – SGGW
 • Prof. dr hab. Bogdan Klepacki – Prorektor SGGW
 • Prof. dr hab. dr h.c. SGGW Marek Kłodziński – IRWiR PAN
 • Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz – IUNG-PIB Puławy
 • Prof. dr hab. Edward Majewski – SGGW
 • Prof. dr hab. Wiesław Musiał – UR Kraków
 • Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Wiesław Oleszek – IUNG-PIB Puławy
 • Prof. dr hab. Walenty Poczta – UP Poznań
 • Prof. dr hab. Marian Podstawka – SGGW
 • Prof. dr hab. Henryk Runowski – SGGW
 • Prof. dr hab. Janina Sawicka – SGGW
 • Prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jerzy Wilkin – IRWiR PAN
 • Prof. dr hab. dr h.c. SPU w Nitrze Janusz Żmija – UR Kraków
 • Dr hab. Alina Daniłowska, prof. SGGW
 • Dr hab Barbara Gołębiewska, prof. SGGW – sekretarz naukowy
 • Dr hab Iwona Kowalska, prof. SGGW
 • Dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGW
 • Dr hab. Maria Parlińska, prof. SGGW
 • Dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
 • Dr Mirosław Drygas – IRWiR PAN
 • Dr inż Elżbieta Kacperska – SGGW
 • Dr Wojciech Olejniczak – Parlament Europejski
 • Dr inż. Czesław Siekierski – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego


KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Dr Nina Drejerska – Prodziekan WNE SGGW, Przewodnicząca Komitetu
 • Dr Mariusz Zarychta – IUNG-PIB
 • Mgr Mirosława Braja – SGGW
 • Mgr Teresa Domańska – SGGW
 • Mgr Katarzyna Droździel – IRWiR PAN
 • Mgr Sylwia Małażewska – SGGW
 • Mgr Tomasz Pajewski – SGGW
 • Mgr Monika Świetlińska – SGGW
 • Mgr Michał Wielechowski – SGGW
 • Mgr Olga Podlińska – SGGW
 • Mgr Anna Bugajska – sekretarz, SGGW