Przedłużenie terminu zgłoszeń!!!

  • 14 lutego 2014 roku – nadsyłanie zgłoszeń uczestników wraz z propozycjami streszczeń artykułów
  • 3 marca 2014 roku – informacja o akceptacji tematyki artykułu
  • 31 marca 2014 roku – nadsyłanie pełnych artykułów

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Aula Kryształowa (budynek 9)

11 kwietnia 2014 r. (piątek)