Szanowni Państwo,

w 2014 roku minie dziesięć lat od akcesji Polski do Unii Europejskiej. Okres członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej to czas intensywnych przemian i dostosowań w wielu obszarach życia społeczno–gospodarczego. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej miało również ogromne znaczenie dla rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce.

Mając na względzie rolę mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE w stymulowaniu przemian w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach planuje zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej” w dniu 11 kwietnia 2014 roku w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

Celem konferencji jest podsumowanie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i jego roli w przemianach zachodzących w całej gospodarce żywnościowej i na obszarach wiejskich. Intencją Organizatorów jest, by naukowy dyskurs objął niezmiernie ważne zagadnienia związane z funkcjonowaniem polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Wśród nich należy wymienić następujące kwestie:

  • globalne uwarunkowania Wspólnej Polityki Rolnej;
  • funkcjonowanie łańcucha żywnościowego;
  • przemiany społeczne i strukturalne w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • sytuacja dochodowa i opodatkowanie rolnictwa;
  • wymiana handlowa w obszarze produktów rolno-spożywczych;
  • funkcjonowanie sektorów rolnych;
  • środowiskowe aspekty Wspólnej Polityki Rolnej.

Konferencja będzie również okazją do zintegrowania środowiska ekonomistów rolnych oraz tworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki.

W imieniu Organizatorów,

 

 

 

 

dr hab. Jarosław Gołębiewski
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
dr Mirosław Drygas
Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi
i Rolnictwa
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach

 

 

 

 

Patronat honorowy

Pliki do pobrania :